Vaccinatie

Voor een optimale bescherming is een jaarlijkse herhaling van de vaccinaties noodzakelijk.
Vergeet uw vaccinatieboekje niet zodat wij alle gegevens kunnen invullen en u volgend jaar een herinnering kunnen sturen.

Ziekten waartegen gevaccineerd kan worden:


Parvovirose
Dit virus veroorzaakt een ernstige en zeer besmettelijke maagdarmontsteking bij pups.
Bij jonge pups kent deze ziekte vaak een dodelijke afloop.

De meest voorkomende symptomen zijn: braken, (bloederige) diarree en uitdroging.

Hondenziekte (ziekte van Carré of Distemper)
Deze ziekte wordt veroorzaakt door een morbilivirus, dat nauw verwant is aan het mazelenvirus bij de mens.

De meest voorkomende symptomen zijn: neusvloei, oogvloei, hoest, zenuwsymptomen en soms braken en diarree

Infectieuze hepatitis
Een ernstige besmettelijke leverontsteking veroorzaakt door een adenovirus (CAV 1). Deze infectie kent vnl. bij jonge pups vaak een dodelijke afloop. Door het regelmatig en goed vaccineren van een groot deel van de Belgische hondenpopulatie komt de ziekte bij ons nog slechts zelden voor.

De meest voorkomende symptomen zijn: hoge koorts, braken, buikpijn en vaak geelzucht.

Leptospirose (Ziekte van Weil of rattenziekte)
Deze schermafdruk2bacteriële aandoening is ook besmettelijk voor de mens. De bruine rat en andere knaagdieren die voorkomen in beekjes of grachten fungeren als grootste bron van besmetting. Voornamelijk de lever en de nieren worden door deze aandoening aangetast.

De meest voorkomende symptomen zijn: koorts, lever- en nierfalen.

Kennelhoest
Dit is een zeer besmettelijke ontsteking van de luchtpijp en bronchen. Zowel
virussen (waaronder het honden para-influenza virus, het honden adenovirus type 2 en het distemper virus) als bacteriën (o.a. Bordetella bronchiseptica) kunnen betrokken zijn bij kennelhoest. Deze aandoening komt vaak voor en vermits meerdere pathogenen de ziekte kunnen veroorzaken, is kennelhoest moeilijk te voorkomen. Veel kennels en hondenscholen verplichten de vaccinatie tegen deze ziekte. Het wordt aangeraden om alle honden die regelmatig in contact komen met andere soortgenoten te vaccineren voor kennelhoest.

De meest voorkomende symptomen zijn: een typische droge hoest, soms koorts en verminderde eetlust.

Hondsdolheid (Rabiës)
Hondsdolheid is een virale ziekte die over de ganse wereld voorkomt en die zowel bij mens als dier meestal de dood tot gevolg heeft. Rabiës wordt overgedragen door een beet van een besmet dier en veroorzaakt een hersenaantasting die gepaard gaat met gedragsveranderingen (agressie) en andere zenuwsymptomen. Ten zuiden van Samber en Maas is de vaccinatie voor Rabies verplicht. Ook voor buitenlandse reizen geldt deze verplichting.

De meest voorkomende symptomen zijn: plotse gedragsverandering (van depressief tot agressief gedrag), slikmoeilijkheden, overvloedig speekselen, verlammingsverschijnselen.

Herpes (Hemorragisch syndroom bij pups)
Herpesvirose is een aandoening die frequent voor problemen zorgt bij hondenkwekers en kennels. Vele honden zijn drager van dit virus zonder er ziek van te worden. Deze snel dodelijke ziekte treft de jonge pups (<4 weken). Een besmette pup wordt apathisch, wil niet meer eten, vertoont zenuwsymptomen en heeft een te lage lichaamstemperatuur.

Het virus wordt genitaal (door de moeder) en via de luchtwegen uitgescheiden. Abortus, mummificatie en foetale resorptie zijn ook beschreven. Door de drachtige teven te vaccineren, worden de jonge pups door de passieve immuniteit, beschermd.khuisd_hond_herpesIndien u besluit een puppy te kopen, maak dan tijdig een afspraak voor een algemene gezondheidscontrole en een individueel vaccinatieschema.

Opmerking: het Verenigd Koningrijk en enkele Scandinavische landen leggen zeer strenge eisen op aan al wie met zijn huisdier het land binnenkomt. Deze regels hebben betrekking tot vaccinaties, de ontworming, behandeling tegen teken en gezondheidscertificaten. Maak dus tijdig een afspraak bij je dierenarts! Voor enkele landen is het zelfs noodzakelijk 7 maanden voor het vertrek een afspraak bij de dierenarts te maken.